Hà Nội giữ nguyên phí trước bạ ôtô, TP HCM đang xem xét

Hạng D
16/3/10
2.331
6
38
Hà Nội giữ nguyên phí trước bạ ôtô, TP HCM đang xem xét</h1> Phương án tăng phí trước bạ đối với mặt hàng ôtô lên mức cao nhất 15% tại TP HCM đang được cân nhắc để thông qua. Trong khi tại Hà Nội, loại phí này được tiết lộ là vẫn tiếp tục giữ nguyên mức 12%.</h2>
Phí trước bạ đối với ôtô tại Hà Nội đang là 12%, còn ở TP HCM là 10%. Ảnh: Auto. Một nguồn tin từ cơ quan thuế tiết lộ, 3 mức phí mà TP HCM xem xét để áp dụng đối với mặt hàng ôtô tại địa phương mình là 10%, 12% và 15%. Phương án điều chỉnh phí đã có nhưng quyết định cuối cùng thuộc về Ủy ban Nhân dân thành phố.
Ông này cho hay biết tăng trần phí trước bạ ôtô đã được đồng ý tăng về mặt chủ trương. Trong đó, theo Nghị định của Chính phủ, từ 1/9, phí trước bạ đối với ôtô được áp dụng mức kịch trần 20%, thay cho 15% cũ. Thông tư hướng dẫn mới do Bộ Tài chính ban hành ngày 7/9 quy định thời điểm áp dụng đối với mức trần phí trước bạ là từ 15/10. Trên cơ sở mức trần này cơ quan thuế xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét. "Các phương án phí này đang chờ cấp thẩm quyền thông qua", nguồn tin này tiết lộ.
Tại Hà Nội, một nguồn tin từ cơ quan thuế cũng cho biết hiện tại chưa có ý kiến chỉ đạo về việc tăng phí trước bạ đối với ôtô. Lý do là, từ năm 2008 đến nay, Hà Nội cùng với Quảng Ninh đang là 2 địa phương áp dụng mức phí cao nhất 12%.
"Trong lúc các tỉnh thành khác vẫn giữ nguyên phí 10% thì Hà Nội đã điều chỉnh tăng. Vì thế lần này, nếu có điều chỉnh tại Hà Nội thì cũng sẽ chậm hơn so với các địa phương khác", nguồn tin này nói.
Theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện nay, nguồn thu từ lệ phí trước bạ trung bình vào khoảng 7.000 tỷ đồng mỗi năm, chiếm 2,5% tổng thu ngân sách Nhà nước.
Trong đó, năm 2006, số thu là 3.363 tỷ đồng, năm 2007 là 5.636 tỷ đồng, năm 2008 đạt 7.363 tỷ đồng, năm 2009, tổng số thu khoảng 7.565 tỷ đồng. Còn năm 2010, số thu lệ phí trước bạ là 9.209 tỷ đồng.
 
Hạng D
17/8/09
2.092
3.798
113
TP.Thủ Dầu Một-Bình Dương
Xác nhận
confirm
Vậy bác Cho em hỏi ở Tỉnh Bình Dương thì tăng khoảng bao nhiêu,vì bình dương chưa lên thành phố bác ah.chuẩn bị lấy xe trong T10 nhưng ko biết thuế tăng bao nhiêu %???
 
Hạng D
8/5/09
2.547
353
83
46
Xác nhận
confirm
Lấy xe T10 mà lo chi cho mệt bác
 
Hạng C
6/4/11
967
33
28
16
Sáng nay em lên CHi Cục Thuế Q8, có đọc công văn của UBND TPHCM (đóng dấu Khẩn ngày 19/9/2011 luôn) về vấn đề thuế trước bạ cho nhà đất xe cộ. Xin photo nhưng không cho. Tìm từ sáng giờ trên mạng mà chưa có. Bác nào có thông tin hoặc nguồn tìm giúp để phổ biến cho anh em tham khảo với.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
4/4/07
792
240
43
SG -> Dalat -> SG
knguyenvo nói:
Sáng nay em lên CHi Cục Thuế Q8, có đọc công văn của UBND TPHCM (đóng dấu Khẩn ngày 19/9/2011 luôn) về vấn đề thuế trước bạ cho nhà đất xe cộ. Xin photo nhưng không cho. Tìm từ sáng giờ trên mạng mà chưa có. Bác nào có thông tin hoặc nguồn tìm giúp để phổ biến cho anh em tham khảo với.
cái này phải không bác:
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ __________________________________________________

Số : 4564/UBND-TM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2011
V/v triển khai thực hiện Nghị định​
số 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

KHẨN


Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tư pháp;
- Cục Thuế thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.


Xét đề nghị của Cục Thuế thành phố tại Công văn số 7603/CT-THNVDT ngày 08 tháng 9 năm 2011 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:
Để việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2011) và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2011/NĐ-CP (có hiệu lực
thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2011) được thuận lợi, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận với đề xuất của Cục Thuế thành phố về việc tính thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, phương tiện vận tải như sau:
1- Đối với đất: áp dụng bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 89/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.
2- Đối với nhà mới xây dựng: áp dụng bảng giá ban hành theo Quyết định
số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008, Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hệ số điều chỉnh khi áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 và Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008.

+ Về tỷ lệ chất lượng còn lại đối với nhà: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng với Sở Xây dựng khẩn trương đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tỷ lệ áp dụng. Trong khi chờ ban hành tỷ lệ này, cơ quan Thuế được tiếp tục áp dụng tỷ lệ chất lượng còn lại như trước đây để tính trị giá nhà.
3- Đối với các loại phương tiện vận tải: Áp dụng bảng giá ban hành theo Quyết định số 64/2010/QĐ-UB ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các bảng giá bổ sung, điều chỉnh do Cục Thuế thành phố ban hành theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.
<span style=""background-color: #ff6600;"">Trong thời gian từ nay cho đến ngày Thông tư số 124/2011/TT-BTC </span>
<span style=""background-color: #ff6600;""> có hiệu lực thi hành (ngày 15 tháng 10 năm 2011)</span>, Cục Thuế thành phố được tiếp tục ban hành các bảng giá bổ sung tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố theo Điều 3 Quyết định số 64/2010/QĐ-UB ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố .
+ Đối với phương tiện vận tải đã qua sử dụng: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố khẩn trương nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tỷ lệ áp dụng. Trong khi chờ ban hành tỷ lệ này, cơ quan Thuế được tiếp tục áp dụng tỷ lệ chất lượng còn lại như trước đây để tính trị giá phương tiện vận tải.
Để việc triển khai được thuận lợi và không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến việc thu lệ phí trước bạ trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, Ngành khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn này./.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
27/4/09
352
2
0
Dã man quá, giá xe, phụ tình đánh thuế đã cao kinh khủng mà còn tăng trước bạ nữa.
 

Giới thiệu

  • Giấy phép MXH số 526/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 12/10/2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Kỳ Lam .
    Công Ty Cổ Phần Ô Tô Xuyên Việt
    Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM, VN.
    ĐT: 028 7307 6667

Facebook