Bình yếu hay Dinamo yếu ?

Hạng F
10/3/07
5.036
5.404
113
Thủ Đức - TP.HCM
Xác nhận
confirm
Xedaumalai nói:
thanh_truong nói:
Bác đã thay dinamo mà vẫn vậy co khả năng là bình sạc lại chưa đầy và xe bác bị rò rỉ điện đâu đó. Ac quy lâu ngày sạc không đủ cũng có thể làm acquy giảm tuổi thọ và không cầm hơi được. Tình trạng này giống xe em y chan. Xe em chỉ cần mở đèn 10p thôi là khỏi đề luôn. Và em đã phải thay 1 em đinamo và acquy mới.
Theo bác Kiên viet thai chỉ em cách kiểm tra rò điện như thế này: dùng 1 bóng đèn 5w rồi tháo cọc ÂM của bình xong câu 1 dây của bóng đèn vào cọc ÂM một dây vào thân xe nếu đèn cháy sáng nghĩa bị rò điện( chìa khoá ở chế độ off). Xe em khi kiểm tra thì đèn cháy sáng oắc luôn, bắt đầu em mò mẫm hộp cầu chì rút ra từng cái đến khi đèn tắt là biết bị rò đâu liền. Xe em thì bị cái role đèn khi nóng lên la nó bị. Em ra mua role hết 20k thay vô hết bệnh.

Đơn giản và hay! Cảm ơn nhiều!

...........................................................................................
Sau 3s suy nghĩ, quyết định tặng 1 bó luôn
,,,,
Tặng hoa dại hái lề đường mà cũng tiết kiệm nữa:D
 
Hạng B2
18/1/11
481
442
63
Xác nhận
confirm

Thanks Pac nhiều,tiếp tục chiến đấu với em nó đây.
Chúc các pác ngày làm việc vui vẽ.
brgds
nmh
 
Hạng F
13/9/07
6.540
2.782
113
otosaigon.com
ddtuyen nói:
Xedaumalai nói:
thanh_truong nói:
Bác đã thay dinamo mà vẫn vậy co khả năng là bình sạc lại chưa đầy và xe bác bị rò rỉ điện đâu đó. Ac quy lâu ngày sạc không đủ cũng có thể làm acquy giảm tuổi thọ và không cầm hơi được. Tình trạng này giống xe em y chan. Xe em chỉ cần mở đèn 10p thôi là khỏi đề luôn. Và em đã phải thay 1 em đinamo và acquy mới.
Theo bác Kiên viet thai chỉ em cách kiểm tra rò điện như thế này: dùng 1 bóng đèn 5w rồi tháo cọc ÂM của bình xong câu 1 dây của bóng đèn vào cọc ÂM một dây vào thân xe nếu đèn cháy sáng nghĩa bị rò điện( chìa khoá ở chế độ off). Xe em khi kiểm tra thì đèn cháy sáng oắc luôn, bắt đầu em mò mẫm hộp cầu chì rút ra từng cái đến khi đèn tắt là biết bị rò đâu liền. Xe em thì bị cái role đèn khi nóng lên la nó bị. Em ra mua role hết 20k thay vô hết bệnh.

Đơn giản và hay! Cảm ơn nhiều!

...........................................................................................
Sau 3s suy nghĩ, quyết định tặng 1 bó luôn
,,,,
Tặng hoa dại hái lề đường mà cũng tiết kiệm nữa:D

Của 1 đồng, công 1 lượng bác ui! Cúi cúi người xuống cũng bị đau lưng vậy


 
Hạng F
22/12/08
5.349
225
63
Xedaumalai nói:
ddtuyen nói:
Xedaumalai nói:
thanh_truong nói:
Bác đã thay dinamo mà vẫn vậy co khả năng là bình sạc lại chưa đầy và xe bác bị rò rỉ điện đâu đó. Ac quy lâu ngày sạc không đủ cũng có thể làm acquy giảm tuổi thọ và không cầm hơi được. Tình trạng này giống xe em y chan. Xe em chỉ cần mở đèn 10p thôi là khỏi đề luôn. Và em đã phải thay 1 em đinamo và acquy mới.
Theo bác Kiên viet thai chỉ em cách kiểm tra rò điện như thế này: dùng 1 bóng đèn 5w rồi tháo cọc ÂM của bình xong câu 1 dây của bóng đèn vào cọc ÂM một dây vào thân xe nếu đèn cháy sáng nghĩa bị rò điện( chìa khoá ở chế độ off). Xe em khi kiểm tra thì đèn cháy sáng oắc luôn, bắt đầu em mò mẫm hộp cầu chì rút ra từng cái đến khi đèn tắt là biết bị rò đâu liền. Xe em thì bị cái role đèn khi nóng lên la nó bị. Em ra mua role hết 20k thay vô hết bệnh.

Đơn giản và hay! Cảm ơn nhiều!

...........................................................................................
Sau 3s suy nghĩ, quyết định tặng 1 bó luôn
,,,,
Tặng hoa dại hái lề đường mà cũng tiết kiệm nữa:D

Của 1 đồng, công 1 lượng bác ui! Cúi cúi người xuống cũng bị đau lưng vậy
vậy mà không chịu già nè trời

 
Hạng F
13/9/07
6.540
2.782
113
otosaigon.com
CHIEUCUONG nói:
Xedaumalai nói:
ddtuyen nói:
Xedaumalai nói:
thanh_truong nói:
Bác đã thay dinamo mà vẫn vậy co khả năng là bình sạc lại chưa đầy và xe bác bị rò rỉ điện đâu đó. Ac quy lâu ngày sạc không đủ cũng có thể làm acquy giảm tuổi thọ và không cầm hơi được. Tình trạng này giống xe em y chan. Xe em chỉ cần mở đèn 10p thôi là khỏi đề luôn. Và em đã phải thay 1 em đinamo và acquy mới.
Theo bác Kiên viet thai chỉ em cách kiểm tra rò điện như thế này: dùng 1 bóng đèn 5w rồi tháo cọc ÂM của bình xong câu 1 dây của bóng đèn vào cọc ÂM một dây vào thân xe nếu đèn cháy sáng nghĩa bị rò điện( chìa khoá ở chế độ off). Xe em khi kiểm tra thì đèn cháy sáng oắc luôn, bắt đầu em mò mẫm hộp cầu chì rút ra từng cái đến khi đèn tắt là biết bị rò đâu liền. Xe em thì bị cái role đèn khi nóng lên la nó bị. Em ra mua role hết 20k thay vô hết bệnh.

Đơn giản và hay! Cảm ơn nhiều!

...........................................................................................
Sau 3s suy nghĩ, quyết định tặng 1 bó luôn
,,,,
Tặng hoa dại hái lề đường mà cũng tiết kiệm nữa:D

Của 1 đồng, công 1 lượng bác ui! Cúi cúi người xuống cũng bị đau lưng vậy
vậy mà không chịu già nè trời

Nếu bác ko la lên thì đâu có ai biết?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hạng F
3/10/10
7.305
2.936
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Xác nhận
confirm
Xedaumalai nói:
CHIEUCUONG nói:
Xedaumalai nói:
ddtuyen nói:
Xedaumalai nói:
[
Đơn giản và hay! Cảm ơn nhiều!

...........................................................................................
Sau 3s suy nghĩ, quyết định tặng 1 bó luôn
,,,,
Tặng hoa dại hái lề đường mà cũng tiết kiệm nữa:D

Của 1 đồng, công 1 lượng bác ui! Cúi cúi người xuống cũng bị đau lưng vậy
vậy mà không chịu già nè trời

Nếu bác ko la lên thì đâu có ai biết?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bình yếu hay Dinamo yếu... hay "cái gì khác"... yếu chớ cái lưng thì cũng chưa đáng lo lắm khi bị chê là "đồ già... gân"!!! :D
 
Tập Lái
8/10/13
20
0
3
thanh_truong nói:
Bác đã thay dinamo mà vẫn vậy co khả năng là bình sạc lại chưa đầy và xe bác bị rò rỉ điện đâu đó. Ac quy lâu ngày sạc không đủ cũng có thể làm acquy giảm tuổi thọ và không cầm hơi được. Tình trạng này giống xe em y chan. Xe em chỉ cần mở đèn 10p thôi là khỏi đề luôn. Và em đã phải thay 1 em đinamo và acquy mới.
Theo bác kiên viet thai chỉ em cách kiểm tra rò điện như thế này: dùng 1 bóng đèn 5w rồi tháo cọc ÂM của bình xong câu 1 dây của bóng đèn vào cọc ÂM một dây vào thân xe nếu đèn cháy sáng nghĩa bị rò điện( chìa khoá ở chế độ off). Xe em khi kiểm tra thì đèn cháy sáng oắc luôn, bắt đầu em mò mẫm hộp cầu chì rút ra từng cái đến khi đèn tắt là biết bị rò đâu liền. Xe em thì bị cái role đèn khi nóng lên la nó bị. Em ra mua role hết 20k thay vô hết bệnh.
Rất hay bạc ạh.
 
Hạng C
8/7/13
921
576
93
70/4 Lã Xuan Oai, Q9
Xác nhận
confirm

thanh_truong nói:
Bác đã thay dinamo mà vẫn vậy co khả năng là bình sạc lại chưa đầy và xe bác bị rò rỉ điện đâu đó. Ac quy lâu ngày sạc không đủ cũng có thể làm acquy giảm tuổi thọ và không cầm hơi được. Tình trạng này giống xe em y chan. Xe em chỉ cần mở đèn 10p thôi là khỏi đề luôn. Và em đã phải thay 1 em đinamo và acquy mới.
Theo bác kiên viet thai chỉ em cách kiểm tra rò điện như thế này: dùng 1 bóng đèn 5w rồi tháo cọc ÂM của bình xong câu 1 dây của bóng đèn vào cọc ÂM một dây vào thân xe nếu đèn cháy sáng nghĩa bị rò điện( chìa khoá ở chế độ off). Xe em khi kiểm tra thì đèn cháy sáng oắc luôn, bắt đầu em mò mẫm hộp cầu chì rút ra từng cái đến khi đèn tắt là biết bị rò đâu liền. Xe em thì bị cái role đèn khi nóng lên la nó bị. Em ra mua role hết 20k thay vô hết bệnh.
Hay lắm bác
 
Hạng B2
18/1/11
481
442
63
Xác nhận
confirm
Có kết quả rồi mấy Pac,tính để Chủ nhật mới qua Pac Dũng PP ,nhưng đi vô đi ra thấy chiếc xe bực quá chụi không nổi.11h30 mình phi thẳng qua PP luôn,Pac CC rút rút cắm cắm mấy con cầu chì gì gì đó rồi phán 1 câu : nối thẳng cọc + của bình vào thẳng cái kèn ( có qua 1 cái rờ le) là xong chuyện,mà xong thiệt.
Chạy về BHòa mà nghe mát ruột,không uổng công đi.
Chợt thấy tội nghiệp cái dinamo theo xe mà mình đổi nó ! mặc dù nó không có tội trong sư cố này !.

 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/9/07
6.540
2.782
113
otosaigon.com
LEXUSFOREVER nói:
Có kết quả rồi mấy Pac,tính để Chủ nhật mới qua Pac Dũng PP ,nhưng đi vô đi ra thấy chiếc xe bực quá chụi không nổi.11h30 mình phi thẳng qua PP luôn,Pac CC rút rút cắm cắm mấy con cầu chì gì gì đó rồi phán 1 câu : nối thẳng cọc + của bình vào thẳng cái kèn ( có qua 1 cái rờ le) là xong chuyện,mà xong thiệt.
Chạy về BHòa mà nghe mát ruột,không uổng công đi.
Chợt thấy tội nghiệp cái dinamo theo xe mà mình đổi nó ! mặc dù nó không có tội trong sư cố này !.
Có phải là ngay từ đầu bác ra chỉ định thay máy phát luôn? 

Giới thiệu

  • Giấy phép MXH số 526/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 12/10/2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Kỳ Lam .
    Công Ty Cổ Phần Ô Tô Xuyên Việt
    Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM, VN.
    ĐT: 028 7307 6667

Facebook